top of page

Aktuellt

Möt dig själv – en intensivkurs i psykosyntes

Känns det som att livet bara händer dig och att du saknar mål och mening? Har du svårt att veta vad du vill? Ser du att dina livsmönster hindrar dig men vet inte hur du ska komma ur det? Då kan du ha både glädje och nytta av att investera tre dagar i dig själv.

Möt dig själv är en intensivkurs i psykosyntes som ger dig personlig utveckling och ökad medvetenhet om dig själv och dina relationer. Varje kursdag bjuder på nya insikter om vem du är och vad du innerst inne vill. Du lär dig att se att det finns ett val i varje situation, ett val som kan bli riktigt bra när det är förankrat i ditt hjärta och din innersta vilja.

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas både privat och i din yrkesroll. Ett syfte med kursen är att du ska få uppleva dig själv tydligare och bli mer självmedveten. Ju bättre du förstår dig själv och dina olika delar (det som psykosyntesen kallar delpersonligheter), desto bättre blir du som ledare i ditt eget liv.

Att vara en god ledare för sig själv är en förutsättning för att vara en god ledare för andra, exempelvis som förälder eller som chef.

Läs mer och anmäl dig här.

Ledarskap inifrån och ut

Har fått förmånen att intervjua Carl Lindeborg i hans egen podd ”Stigfinnare” — om ledarskap, personlig utveckling, framtid, hållbarhet och meningsfullhet. Det blev ett långt, långsamt och reflekterande samtal om hans egen inspirerande resa och den tid vi lever i. Lyssna gärna!

christel.jpeg

Gå en kurs som hjälper dig att bearbeta och läka sorg

I januari 2018 blev jag certifierad handledare i sorgbearbetning och tar nu emot både enskilda individer och grupper i sorgbearbetning. Syftet är att bearbeta, förlösa smärta och läka sorg kopplad till olika förluster. Erfarenhet visar att det med bearbetningen är möjligt att försonas med det förflutna och känna frid. Ett annat resultat är att man får en öppnare relation till sig själv och andra samt att man får ny energi och livslust.

Läs mer om sorg här.

Gå en kurs som hjälper dig att leva livet fullt ut

Våren 2017 gick jag en gruppledarutbildning i den evidensbaserade metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – som har visat sig ge mycket goda resultat när det handlar om att hantera stress och främja hälsa. Varmt välkommen att höra av dig för mer information kring en kurs som har potential att förändra livet i positiv riktning.

Gå en e-kurs och utveckla dig själv

Kontinuerligt startar jag e-kurser, både lärarledda och baserade på självstudier, i sex delar i TerapeutAkademins regi. Under rubriken ”Skapa bättre balans och mer livsglädje” får du enkla men effektiva redskap för att stärka självkänslan, kommunicera tydligare, hantera konflikter bättre, sätta realistiska mål, träna medveten närvaro, minska stress och fylla på med ny energi. Kursen innehåller teoriavsnitt, övningsuppgifter, reflektion i egen kursdagbok och diskussioner i ett digitalt klassrum.

Gå utbildningar och kurser på HumaNova

Sedan 2013 arbetar jag som lärare och handledare på HumaNova med både utbildnings- och läraransvar för flera klasser i personlig utveckling. Är du nyfiken på HumaNovas varierande och inspirerande utbud, läs mer här.

bottom of page