top of page

Terapi

Här finns hjälp!

Står du vid ett vägskäl i livet? Befinner du dig i kris? Behöver du hjälp att sätta mål och nå dem? Eller behöver du stöd i att gå lite djupare för att hitta svaren på viktiga frågor?

 

Kanske befinner du och din partner er i ett förhållande med återkommande kommunikations- och relationsproblem, konfliktsituationer och kriser?

 

Som samtalsterapeut och -coach använder jag mig av psykosyntesens holistiska och lösningsfokuserade förhållningssätt i syfte att hjälpa människor att stärka sin självkänsla, förverkliga sin potential och nå sina yrkesmässiga och privata mål. Men också i en parrelation få tillgång till effektiva kommunikationsmodeller, lära sig hitta och kommunicera behov och fokusera på potentialen snarare än på problemen i relationen. Med det stödjande samtalet som grund erbjuds även metoder lånade från KBT, ACT, schematerapi, gestaltterapi, empatisk kommunikation (Non-Violent Communication/NVC) och imago (medveten pardialog/relationsterapi). Det är alltid klientens behov och önskemål som styr.

 

Varmt välkommen att höra av dig för mer information eller ett första förutsättningslöst möte! För referenser, klicka här.

 

Jag är ansvarsförsäkrad, arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Psykosyntesförbundets etiska regler. 

Jag har även sessioner online via Skype, Zoom och FaceTime.

 

Information om att gå i terapi, klicka här.

 

Information om att gå i coaching, klicka här.

 

Vad är psykosyntes?

Syntes är en process som finns överallt och kan liknas vid att delar förs samman till en större helhet. Ord fogas samman till meningar, toner till musik, celler till en organism. Vi ser synteser både i naturen och inom människan – även på det psykologiska planet. Psykosyntesen, som är en praktisk psykologisk metod, har rötter i den humanistiska och transpersonella psykologin. Den grundades under 1920-talet av Roberto Assagioli, som var italiensk läkare, psykiater och vetenskapsman (lärjunge till Sigmund Freud). Assagioli la märke till att när vi inte får ihop våra olika delar i det mänskliga psyket så kan vi känna oss splittrade, rent av främmande för oss själva och i obalans. Vi kan också känna tomhet och meningslöshet. Psykosyntesen syftar därför till att skapa medvetenhet, en större enhet, helhet och harmoni samt mening. Det gör den genom att ge verktyg för självförverkligande så att vi i högre grad kan bli herrar över oss själva och våra liv. Den utvecklas ständigt och har många influenser – den psykodynamiska inriktningen, KBT, mindfulness, gestaltterapi, transaktionsanalys, jungiansk psykologi samt filosofi och österländsk visdom. Den har också beskrivits som en psykologi med själ, delvis för att den är praktisk och upplevelsebaserad, men också för att den är holistisk och betonar sambandet mellan kropp och själ, intellekt och ande (med ande menas ”bortom det personella” = transpersonell). Den fokuserar inte på det sjuka eller det som begränsar utan på det som vill vecklas ut, på det friska, den inneboende potentialen och möjligheterna.

 

 

Psykosyntesen ger ramverket

– en klients beskrivning av det terapeutiska arbetet

"Jag kom till Christel mitt i en livskris. I sådana stunder är det svårt att lita på att det jobbiga någonsin kommer att ta slut, och minst av allt litade jag på sin egen styrka och förmåga. Christel är ett berg av tillit att luta sig mot. Hon ger en trygg vägledning genom svåra men också lustfyllda processer.

 

Jag har haft Christel som lärare och som terapeut. Både i klassrummet och i samtalsrummet visar hon en extraordinär förmåga att höra vad som egentligen berättas, fånga upp det som finns mellan raderna och ge tillbaka återkopplingar som är så tänkvärda och så träffsäkra.

 

I samtal med Christel arbetar man bland annat med viljan som kraft, medvetandets olika nivåer och andra verktyg från psykosyntesen. Arbetet med delpersonligheter är ett annat viktigt inslag i samtalen. Det arbetet hjälper till att få syn på vilka roller dessa delpersonligheter spelar i ens liv.

 

Jag har upptäckt att några delpersonligheter har tagit för stor plats mitt liv alldeles för länge och jag har nu släppt fram några andra på mitt livs scen. De har gjort mig mer balanserad och mer fri. (Oavsett om man känner till psykosyntensen sedan tidigare eller inte, så hjälper ramverket till att hitta en större tillgång till den man är och vill vara. )

 

I guidade meditationer vägleder Christel med en underbar röst och ett varsamt tempo genom det omedvetna, och synliggör ledtrådar till den egna utvecklingen. I meditationer vägleder hon också till en medveten närvaro, med mindre stress och större vardagsupplevelser.

 

Vi gjorde också en annan övning där Christel coachade mig med konkreta livssteg. Jag var frustrerad över att inte komma vidare på vägen till mina mål. I övningen promenerade jag min drömframtid till mötes och har nu identifierat varje steg på vägen dit. Christel ger effektiva arbetsredskap för att förverkliga drömmar! Jag är mycket tacksam för att få ha en sådan vis vägledare vid min sida.”

 

– Petra

Fler referenser, klicka här

bottom of page